Του Μανώλη Μάκαρη*


Κατά την συζήτηση του εκτάκτου θέματος για την ανεξέλεγκτη κατάσταση των απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας απουσίαζε κατά το μεγαλύτερο μέρος των εισηγήσεων της αντιπολίτευσης και όταν κλήθηκε να απαντήσει δεν απάντησε σχεδόν σε κανένα από τα εύλογα ερωτήματα που του υποβάλλαμε.

Του Μανώλη Μάκαρη

Όλοι συμφωνούμε ότι η παραλία της Καλαμάτας αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης και για τουλάχιστον μια δεκαετία είχε αφεθεί στην τύχη της χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Α. Η παραλιακή ζώνη ως περιοχή ανάπτυξης και συγκέντρωσης δραστηριοτήτων
Η παραλιακή ζώνη αποτελεί από την αρχαιότητα σημαντικό τόπο ανάπτυξης και συγκέντρωσης δραστηριοτήτων.

Η Καλαμάτα εξελίσσεται σε βασικό μητροπολιτικό κέντρο της νότιας Πελοποννήσου στο οποίο μετακινούνται καθημερινώς σημαντικός αριθμός κατοίκων και επισκεπτών. Η κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Καλαμάτας της δεκαετίας του 1980 που μερικώς εφαρμόστηκε χρειάζεται επικαιροποίηση γιατί έχουν δημιουργηθεί νέα κυκλοφοριακά δεδομένα

Του Νίκου Χριστόπουλου*


Αναμφίβολα η Νέα Είσοδος Καλαμάτας, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχει εξελιχτεί σε σημαντικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αγαθών.