Προστασία περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής, με ουσιαστικά έργα υποδομών και αναπλάσεων

Λιμάνι- παραθαλάσσια ζώνη: Εκβάθυνση λιμένα και κατασκευή σταθμού άφιξης και αναχώρησης επιβατών.Τα παραπάνω έργα είναι απαραίτητα για την δυνατότητα υποδοχής κρουαζιερόπλοιων.Αξιοποίηση προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του άξονα που αφορά τις βιώσιμες μεταφορές. Στόχος μας ,η Καλαμάτα να ενταχθεί στους προορισμούς κρουαζιέρας.

Συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου μ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που να ενοποιεί ολόκληρη την παραλιακή έκταση, από την Δυτική παραλία έως την Ανατολική. Επέκταση ποδηλατοδρόμου μέχρι το Φιλοξενία

Ευρύ Δίκτυο ποδηλατοδρόμων που να συνδέει σημαντικές λειτουργίες της πόλης, κέντρο με Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ, Πλατείες, Υπηρεσίες. Στόχος μας , να γίνει η Καλαμάτα, η πόλη του ποδηλάτου. Αξιοποίηση προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου

Διανοίξεις δρόμων που εκκρεμούν από το σχέδιο του 1905, τόσο στο κέντρο όσο και στους κάθετους στην Ναυαρίνου και όπου αλλού είναι απαραίτητο, για την συνολική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

Μελέτες ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών Καλαμάτας Αγ Παρασκευή, Αγ Σιδερης, Ράχη και δημιουργία ζωνών ειδικής ενίσχυσης για τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης τοπικά , γιατί Καλαμάτα δεν είναι μόνο το κέντρο,και δικαίωμα στην ποιότητα ζωής έχουν όλοι. Προτεραιότητα στις απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών που προβλέπονται για τη δημιουργία δημόσιων χώρων στις περιοχές αυτές.

Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου.
Εκπόνηση Χωροταξικού Σχεδιασμού που να περιλαμβάνει όλο τον Δήμο, αφού ο καθορισμός χρήσεων γης, αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε χωροθέτηση δραστηριότητας, και αναπτυξιακό έργο. Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και προστασία της γεωργικής γης και μέσα απ' τον σχεδιασμό. Ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών μέχρι και το στάδιο της πράξης εφαρμογής.


Συνολική Ανάπλαση όλης της ζώνης του Νέδοντα, από το δάσος (λιθωμένο φίδι) μέχρι τις εκβολές του ποταμοί, με την μετατροπή του σ ένα τεράστιο πράσινο πάρκο, που θα ενώνει το βουνό με την θάλασσα και με χρίσεις συμβατές με ψυχαγωγία, αθλητισμό.

Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, των κενών δημοτικών κτιρίων και των κληροδοτημάτων με σαφές ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Αναζωογόνηση και ανάδειξη του ιστορικοί κέντρου- Πλήρης πεζοδρόμηση του.

Τοπικά δίκτυα πράσινου στις γειτονίες. Ανάπλαση ρεμάτων.