Ως δημοτική παράταξη ήδη από το 2014 είχαμε επισημάνει το σοβαρό περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων που αντιμετωπίζει ο δήμος Καλαμάτας και είχαμε προτείνει μια σειρά από μέτρα που θα στόχευαν στην μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων , την διαλογή στην πηγή, την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την ανακύκλωση. 

Η μη εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και η απουσία  αδειοδοτημένου  ΧΥΤΥ  είχαν ως αποτέλεσμα  τα δεματοποιημένα  απορρίμματα που εναποτίθενται στην Μαραθόλακκα να καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην επαρκούν πλέον ούτε οι παρακείμενες εκτάσεις που έχει πλουσιοπάροχα μισθώσει ο Δήμος για αυτόν τον σκοπό.

  Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης η σημερινή διοίκηση του Δήμου ακολουθώντας κατά γράμμα την προηγούμενη διοίκηση επεδίωξε και πέτυχε την κήρυξη της Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Δεδομένου ότι η κεντρική διαχείριση θα καθυστερήσει και το πρόβλημα τοπικής διαχείρισης  θα διαιωνιστεί  περαιτέρω,  ζητάμε την άμεση σύγκληση του ΔΣ με μόνο θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα έτσι ώστε:

1.να υπάρξει πλήρης ενημέρωση  των δημοτικών συμβούλων και  του καλαματιανού λαού από την δημοτική αρχή και την αρμόδια υπηρεσία.

2.να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή λύση από όλες τις απόψεις έτσι ώστε να περιοριστεί η περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

 

Μανώλης Μάκαρης