Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αρκούν τα ψηφίσματα συμπαράστασης. Είναι επιτακτική η έμπρακτη στήριξη από τον Δήμο.  Στο πλαίσιο  αυτό  προτείναμε  στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  τα ακόλουθα:

1. Αγορά  μέρους των αδιάθετων ποσοτήτων από τον Δήμο και δωρεάν διάθεση σε δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου.

2. Καθιέρωση μιας  ημέρας την εβδομάδα ως «μέρα μεσσηνιακών προϊόντων» στην κεντρική  αγορά Καλαμάτας που θα διακινούνται αποκλειστικά προϊόντα της μεσσηνιακής γης.

3. Προβολή της πρώιμης ανοιξιάτικης πατάτας και των ιδιαίτερων οργανοληπτικών της  χαρακτηριστικών στην ιστοσελίδα του Δήμου αλλά και στην συνδεόμενη ιστοσελίδα καλαματιανής γαστρονομίας που θα πρέπει να εμπλουτιστεί με νέο περιεχόμενο.

 

Μανώλης Μάκαρης