Πώς η κρίση μπορεί να γίνει μια πραγματική ευκαιρία;

Καθώς η κρίση που έχει προκύψει από την επέλαση της πανδημίας έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, είναι επιτακτική ανάγκη να επανασχεδιαστεί άμεσα η τουριστική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης της Μεσσηνίας. Είναι η σημαντική στιγμή που μπορούμε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία ισχυρής ώθησης για τον τουρισμό μας.

 Συγκεκριμένα μέτρα:

1. Διαφημιστική προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Καλαμάτα και γενικότερα η Μεσσηνία   όπως α) Εύκολη οδική πρόσβαση που κατά κανόνα θεωρείται υγειονομικά ασφαλής β) αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  γ) δημιουργία brand name μεσσηνιακής διατροφής βασιζόμενης στα σημαντικά αγροδιατροφικά προϊόντα του τόπου μας και σύνδεσή της με τα καταστήματα εστίασης.

 2. Ιδιαίτερα για τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος  προτείνεται η αύξηση του προσφερόμενου δημόσιου χώρου και  η βελτίωση της αισθητικής του με προσθήκη αστικού εξοπλισμού που θα διευκολύνει τους πεζούς και τις ήπιες μορφές μετακίνησης (πχ ποδήλατο).   Ειδικά για την Καλαμάτα η  πεζοδρόμηση της παραλιακής –με τους όρους που έχουμε προτείνει- αλλά και οδών του ιστορικού κέντρου μπορούν να προσφέρουν προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς μάλιστα υπάρχει πλέον το νομοθετικό πλαίσιο για άμεση εφαρμογή.

3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις  με μερική επιδότηση από την ΕΕ (πχ πρόγραμμα «Δημιουργικές Βιομηχανίες») για την υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και ιδιαίτερα των αξιόλογων καλλιτεχνών  της περιοχής μας που έχουν πληγεί και αυτοί από την κρίση. Είναι επίσης επιτακτική η ανάγκη δωρεάν παραχώρησης των δημοτικών χώρων για την διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου.

 4. Καταρχάς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον εσωτερικό τουρισμό ο οποίος παραμένει βασική πηγή προσέλευσης τουριστών και έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να επιδιώκουμε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για την άμεση προσέγγιση ειδικών αγορών του εξωτερικού με βάση τις διαμορφούμενες διακρατικές συμφωνίες (πχ Γερμανία, Ισραήλ, Βαλκανικές χώρες και Τσεχία).

5. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου . Το κλίμα της Μεσσηνίας προσφέρεται για σημαντική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έως τα τέλη Οκτωβρίου κάτι το οποίο έπρεπε να είχαμε διαχρονικά επιδιώξει όπως αντίστοιχα άλλες παραλιακές πόλεις της Μεσογείου έχουν ήδη πετύχει.

6. Επιβεβλημένη προϋπόθεση για όλα αυτά η ενδελεχής παρακολούθηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 - Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού της Μεσσηνίας  οφείλει να σταθεί στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων και να κινηθεί γρήγορα και με τόλμη επιδιώκοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος του τόπου μας.

 

Μανώλης Μάκαρης

Ιατρός Καρδιολόγος

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες»

ΜSc Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης