Γεννήθηκα το 1964 στην Καλαμάτα. Τελείωσα το Λύκειο στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και φοίτησα στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, απ’ όπου πήρα το Δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού.

Το 1988 έλαβα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έγινα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ενώ το 2003 απόκτησα πτυχίο μελετητή για Περιβαλλοντικές και Χημικοτεχνικές μελέτες και το 2005 πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλείας ADR για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Στα Αγγλικά, είμαι κάτοχος του First Certificate in English (University of Cambridge), ενώ είμαι γνώστης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και υπ. Μεταπτυχιακού του ΕΑΠ στη διαχείριση απορριμμάτων.

Από το 2000, έχοντας Τεχνικό Γραφείο στην Καλαμάτα, δραστηριοποιούμαι ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας μελέτες. Προηγουμένως, από τα μέσα του 1991 μέχρι και το 2000 που άνοιξα Τεχνικό Γραφείο, εργάστηκα ως διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρεία Πετρελαιοειδών KMOIL A.E.

Εκλέγομαι  μέλος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2010. Επίσης είμαι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και του Πανελληνίου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Είμαι παντρεμένος κι έχω ένα παιδί.