Στις προσεχείς εκλογές έχουμε συνδυασμούς "τριών ταχυτήτων".

Οι προγραμματικές εξαγγελίες έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος, ανάλογα με τον συνδυασμό από τον οποίο κατατίθενται.
Υπάρχουν λοιπόν συνδυασμοί που συνδέονται απόλυτα με την απερχόμενη δημοτική αρχή και τα πεπραγμένα της, υπάρχουν νεοσύστατοι συνδυασμοί, και υπάρχουν συνδυασμοί με κατατεθειμένα προγράμματα από το 2014, με θητεία και διαρκείς παρεμβάσεις στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και στον δημόσιο λόγο.
Επομένως στις όποιες συζητήσεις επί προγραμματικών συγκλίσεων και στις όποιες αξιολογήσεις των προτάσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη και αυτές οι παράμετροι.

Καλαμάτα 19/2/2019

Για τον Ανοιχτό Δήμο Ενεργοί Πολίτες

Το Συντονιστικό