Η παράταξή μας «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ» θεωρεί ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που ταλανίζουν τον Δήμο μας, χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Πάντα υποστηρίζαμε πρακτικές περιβαλλοντικά ορθής και οικονομικά αποδοτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, με πολλαπλό όφελος για την τοπική κοινωνία και τον κάθε κάτοικο της Καλαμάτας. Στην κατεύθυνση αυτή μάλιστα έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων και δράσεων.

Ειδικά για την ανακύκλωση οι καλές πρακτικές που αναπτύσσονται συνεχώς στα προηγμένα κράτη, προστατεύουν το περιβάλλον και εξοικονομούν χρήματα. Δυστυχώς, οι πρακτικές αυτές δεν εφαρμόζονται στην Καλαμάτα και τα ποσοστά ανακύκλωσης υστερούν αισθητά από τον στόχο της ΕΕ για ανακύκλωση του 50% των οικιακών απορριμμάτων έως το 2020. Παράλληλα η επιβεβαιωμένα κακή διαχείριση των απορριμμάτων επιβαρύνει καθημερινά το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Ως γνωστόν οι πολίτες της Καλαμάτας πληρώνουν μέσω δημοτικών τελών σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ για την περιβαλλοντικά επιζήμια «διαχείριση» απορριμμάτων. Παράλληλα ο Δήμος Καλαμάτας και οι πολίτες δεν κερδίζουν ούτε 1 ευρώ από την ανακύκλωση, αφού όλα τα κέρδη πηγαίνουν στον ιδιώτη που την εκμεταλλεύεται.

Σήμερα, με την νέα τιμολογιακή πολιτική των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που προωθείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί κάθε δήμος της χώρας να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται προς όφελός του τα ανακυκλώσιμα.

Πρότασή μας είναι η εντατικοποίηση της ανακύκλωσης στην πόλη μας προς όφελος του δημότη. Με ανάδειξη οικονομικών κινήτρων για τον δημότη, ώστε να ανακυκλώνει περισσότερο με παράλληλη μείωση των δημοτικών τελών.

Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον της περιοχής μας και την προστασία του από την ρύπανση που προκαλείται εδώ και χρόνια στον Ταΰγετο και τον Νέδοντα όσο και για τους πολίτες της Καλαμάτας που ανακυκλώνοντας θα πληρώνουν λιγότερα δημοτικά τέλη.

Συμπερασματικά η ανακύκλωση και γενικώς η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του «Ανοιχτού Δήμου».