Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Δυστυχώς όμως τα άτομα με αναπηρία υφίστανται καθημερινά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και στέρηση ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στην πόλη, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στις νέες τεχνολογίες, στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Ακόμα και σήμερα στις τοπικές κοινωνίες, το αυτονόητο, δηλαδή η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία παραμένει άλυτο εν πολλοίς, παρά τις όποιες κατακτήσεις.
Τα τελευταία βέβαια χρόνια, οι προσπάθειες του αναπηρικού κινήματος έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και η αναπηρία έχει αρχίσει πλέον να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι νοοτροπίες έχουν αρχίσει σταδιακά να αλλάζουν. Η χώρα μας προσπαθεί να καλύψει την απόσταση σε σχέση με τα άλλα κράτη του κόσμου αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν.

Στην Καλαμάτα οφείλουμε να εργαστούμε μεθοδικά για μια πόλη ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια.
Με κοινωνικά προγράμματα αναβαθμισμένα και με διαρκείς πρωτοβουλίες υπέρ των ατόμων με αναπηρία, έτσι ώστε να επιτύχουμε την καθολική πρόσβαση παντού, συνολικά των συμπολιτών μας με αναπηρία, ισότιμα με κάθε άλλον πολίτη