Εν μέσω πανδημίας κατατέθηκε και ψηφίζεται  το νομοσχέδιο "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις" το οποίο:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
   Εν μέσω πανδημίας κατατέθηκε και ψηφίζεται  το νομοσχέδιο "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις" το οποίο:
1. Εισάγει αλλότριες και δυνητικά επικίνδυνες χρήσεις γης σε περιοχές Natura. 
2. Καταργεί την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
3. Δίνει την δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος να προχωρεί σε έργα διαχείρισης αποβλήτων χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης.  
4. Υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μεταφέροντας   αρμοδιότητες του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία ως γνωστόν βάση νόμου  δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών παρατάξεων. Μεταξύ άλλων μεταφέρει στην συγκεκριμένη επιτροπή  την αρμοδιότητα απόφασης  για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. 
5. Περιορίζει τον δημόσιο έλεγχο και την διαβούλευση με την τοπική κοινωνία  στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις εκχωρώντας τον έλεγχο των ΜΠΕ σε ιδιώτες. 
6. Διευκολύνει εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων,  μεταλλευτικές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες ΑΠΕ στην πραγματοποίηση επενδύσεων και την επιτέλεση έργων χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Ως Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας  εκφράζουμε την αντίθεση μας σε αυτό το νομοσχέδιο και καλούμε την κυβέρνηση να το αποσύρει.