Ο Μανώλης Μάκαρης και στελέχη της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες» επισκέφτηκαν την τοπική κοινότητα Λεΐκων

και είχαν συζήτηση με τα Δ.Σ. της τοπικής κοινότητας ,της ομώνυμης ποδοσφαιρικής ομάδας και του πολιτιστικού συλλόγου.
Τα Λέικα είναι μια αναπτυσσόμενη πληθυσμιακά περιοχή που όμως υστερεί όσον αφορά τις αναγκαίες υποδομές. Συγκεκριμένα:
1. Δεν έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και αρκετές περιοχές παραμένουν ασύνδετες με αυτό.
2. Δεν έχουν αντικατασταθεί όλοι οι σωλήνες αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης
3. Η οδός πρόσβασης για το σχολείο παραμένει στενή και επικίνδυνη
4. Το οδικό δίκτυο τόσο το πρωτεύον όσο και οι αγροτικοί δρόμοι δεν έχουν συντηρηθεί επαρκώς
5. Δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι για την περιοχή (πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές)
6. Το νταμάρι πάνω από τα Λέικα χρειάζεται να αποκατασταθεί και να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής αθλητικών (πχ πάρκο αναρρίχησης) ή πολιτιστικών (ανοιχτό θέατρο) εγκαταστάσεων.
Η περιοχή των Λεΐκων δεν έχει προσεχθεί όπως θα έπρεπε, έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να αποδώσει τους αναλογούντες πόρους ανταποκρινόμενος θετικά στην κατασκευή των αναγκαίων υποδομών και αναπτυξιακών έργων.