Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά, και όχι γιατί είθισται σε ανάλογες περιπτώσεις, τον Μανώλη Μάκαρη για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να συμμετάσχω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξή του, καθώς και τους συνυποψήφιους και τις συνυποψήφιές μου για το θερμό καλωσόρισμά τους.

Ελπίζοντας να μην γίνω κουραστικός, θα ήθελα να αναφέρω στοιχεία που αφορούν το επιστημονικό και επαγγελματικό μου υπόβαθρο.
Είμαι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (BSc) του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. του Ε.Α.Π.

Έχω παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων και έχω συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων και forum, υπό την ιδιότητα, ενίοτε, του προέδρου σε συνεδρίες, του μέλους οργανωτικών επιτροπών, του προσκεκλημένου ομιλητή, του παρουσιάζοντα προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις και του συνέδρου. 

Είμαι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Ο.Ε.Ε., αναπληρωματικό αιρετό μέλος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, Ε.Μ.Ε.Σ., Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και στο Ενιαίο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης , Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Εργάζομαι στο Γ.Ν. Μεσσηνίας επί δεκαοκτώ έτη, τα τελευταία εκ των οποίων ως υπεύθυνος του Γραφείου Ποιότητας και Εκπαίδευσης, ενώ στο παρελθόν απασχολήθηκα στον ίδιο φορέα, ως διοικητικός υπάλληλος στα Γραφεία Προμηθειών και Κινήσεως – Λογιστηρίου Ασθενών και στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και ως χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός σύμβουλος στην «Ελληνοβρετανική» Α.Ε.Ε.
Δίδαξα, επί σειρά ετών, ως Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης, στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στα τμήματα: Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, ΧΡΗΜ.ΕΛ, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Δ.Μ.Υ.Π., και Τοπικής Αυτοδιοίκησης , καθώς και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας, ως εκπαιδευτικός. Έχω συνεργαστεί επίσης, ως εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τόσο με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης , ΙΝ.ΕΠ., όσο και με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ε.Σ.Δ.Δ.Α., με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κ.Ε.Κ., με το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών , ΙΝ.ΕΜ.Υ., και με το Κ.Ε.Ε. Ν. Μεσσηνίας. Σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής μου εμπειρίας αφορά ζητήματα που άπτονται των Οικονομικών, της Οργάνωσης και Διοίκησης, της Τοπικής Ανάπτυξης, της Διαχείρισης της Ποιότητας, της Επικοινωνίας και της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων.
Παράλληλα, είμαι μέλος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, Σ.Δ.Υ.Μ. και ασχολούμαι αρκετά ενεργά με την γευσιγνωσία.
Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Μανώλη Μάκαρη, διότι αφενός τον εκτιμώ ως άνθρωπο, εκτιμώ το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του και αφετέρου διότι μοιράζομαι το όραμά του για το δήμο της Καλαμάτας.
Με δεδομένα τη διάθεσή μου για προσφορά, την αγάπη μου για τον τόπο μας, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ικανότητες και τις ιδέες μου, θέλω να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην επιτυχία του διττού στόχου της παράταξης και συγκεκριμένα στη νίκη στις εκλογές και στην υλοποίηση του οράματός μας για έναν δήμο πρότυπο.

Ως προς τη φιλοσοφία μου, θεωρώ, χωρίς μηδενιστική πρόθεση, ότι είναι κρίμα να μην αξιοποιεί κανείς τις απίστευτες δυνατότητες που παρέχει ο ευλογημένος αυτός τόπος και να εξαντλεί την παρέμβασή του με αποσπασματικά έργα και έργα βιτρίνας. Ο σύγχρονος τρόπος διοίκησης ενός δήμου απαιτεί ολιστικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διασφάλιση μιας αειφόρου ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης που, ενώ ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, δεν εξασθενίζει τη δυνατότητα στις μελλοντικές γενιές να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Είναι λανθασμένο να προσεγγίζει κανείς την ανάπτυξη μόνο από οικονομική οπτική. Προσωπικά, είμαι υπέρμαχος του χαρακτηρισμού της ανάπτυξης ενός τόπου ως μιας διαδικασίας κοινωνικού-οικονομικού-πολιτικού-πολιτιστικού μετασχηματισμού, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας ποιοτικά ανώτερης ανθρώπινης ζωής σε όλα τα επίπεδα.
Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας επίγνωση του βάρους της ευθύνης και των όσων απαιτεί η θέση που διεκδικώ, θέτω υποψηφιότητα με στόχο, αν μου κάνουν την τιμή οι συμπολίτες μου να με εκλέξουν για να τους εκπροσωπήσω, να διαδραματίσω το ρόλο μου,
με σοβαρότητα, συνέπεια και αξιοπιστία,
με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό συμφέρον,
με όσο το δυνατόν πιο ενεργητικό τρόπο,
με εποικοδομητική διάθεση αλλά και μαχητικότητα, όπου χρειαστεί,
χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε επιπέδου,
χωρίς εξαρτήσεις και υποχρεώσεις και
χωρίς ιδιοτέλεια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω αυτούσια τα λόγια του Καθηγητή Λεωνίδα Παπακωνσταντινίδη, του οποίου το έργο διαπνέει τη σκέψη μου και τον λόγο μου έχοντας καθορίσει καταλυτικά τη φιλοσοφία μου σχετικά με τη θεώρηση της τοπικής ανάπτυξης:
«Η Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι απλά και μόνο μαθηματικά μοντέλα και ορθολογισμός. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι αγώνας, πάθος, έρωτας, είναι η χαρά να δίνεις κομμάτι από τον εαυτό σου, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα.
Πρέπει να νοιώθεις αυτή την εσωτερική ανάγκη της συνεισφοράς για να αποδώσεις.»
Σας ευχαριστώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη
Ανοικτός Δήμος-Ενεργοί πολίτες