του Μανώλη Μάκαρη

Η δημόσια ασφάλεια αποτελεί ένα πρωτεύον αγαθό που θα πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε πολίτη σε κάθε οργανωμένη κοινωνία.

Συμμεριζόμαστε την αγωνία των κατοίκων, καθώς και την διαπίστωση ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας πλήττει δυσανάλογα την περιφέρεια του δήμου Καλαμάτας, τα χωριά και κάποιες γειτονιές μέσα στον αστικό ιστό.

Η δημοτική μας παράταξη ήδη από το 2014 έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης των προβλημάτων της υπαίθρου στο οποίο τονίστηκε ότι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευημερία τους. Δυστυχώς έως τώρα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση προς την κατεύθυνση αυτή, γεγονός για το οποίο σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχει και η δημοτική αρχή Καλαμάτας.

Το πρόβλημα της παραβατικότητας είναι πολυπαραγοντικό και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί, με συνέπεια και επιμονή, με βάση τη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αν όντως θέλουμε λύσεις.

Υπάρχουν τα δομικά αίτια όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου που ενισχύεται από την οικονομική κρίση, η οποία επί πλέον έχει μειώσει τους πόρους του κράτους και τις δυνατότητές του να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες, τόσο σε επίπεδο αστυνόμευσης, όσο και σε επίπεδο πρόνοιας, ενσωμάτωσης, επανένταξης κλπ. Παράλληλα τα χωριά του δήμου Καλαμάτας έχουν εδώ και καιρό αφεθεί στην τύχη τους αφού όπως έχουμε αποδείξει -με βάση τα ετήσια τεχνικά προγράμματα του Δήμου – υποχρηματοδοτούνται με αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση των υποδομών και του κοινωνικού εξοπλισμού τους.

Όλα αυτά ενισχύουν τον φαύλο κύκλο των υποβαθμισμένων περιοχών, που σαν τέτοιες προσελκύουν περιθωριακές και παραβατικές ομάδες, που με τη σειρά τους ενισχύουν την υποβάθμιση , οδηγώντας στην γκετοποίηση.

Οι προτάσεις μας είναι :
1.Αποκέντρωση της αστυνόμευσης με την σύσταση ενός αστυνομικού τμήματος 24ωρης λειτουργίας στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής πχ στο Αριοχώρι (πχ με χρήση κάποιου προσφερόμενου δημοτικού κτιρίου) που θα καλύπτει γεωγραφικά τις δημοτικές ενότητες Άριος , Θουρίας και Αρφαρών.Να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με την Ελληνική Αστυνομία με σκοπό την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας και τη Δημοτική Αστυνομία. Διαφωνούμε με κάθε σκέψη σφετερισμού μέρους του αστυνομικού έργου από ιδιώτες.Ομοίως και με κάθε ιδέα αστυνόμευσης του δημόσιου χώρου από ιδιώτες. Η αστυνόμευση -όπως και ο στρατός, η δικαιοσύνη, οι φυλακές- πρέπει πάση θυσία να παραμείνουν στην ευθύνη του κράτους.

2.Συνεπικουρία της Δημοτικής Αστυνομίας για τις συγκεκριμένες περιοχές της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να επεκταθεί και εκτός κέντρου Καλαμάτας. Δεν είναι σωστό η δράση της δημοτικής αστυνομίας να περιορίζεται στις κλήσεις παράνομης στάθμευσης.


3.Σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας με ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας. Τα τοπικά αυτά συμβούλιαόπου έχουν λειτουργήσει εστιάζουν στην πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουν προληπτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που επικεντρώνεται στη μείωση του αισθήματος φόβου των πολιτών αλλά και στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του εγκληματία και παραβάτη.

4.Απόδοση των αναλογούντων πόρων στα χωριά τα οποία θα οδηγήσουν στην βελτίωση των αστικών υποδομών στις συγκεκριμένες περιοχές (φωτισμός, βελτίωση οδικού δικτύου) και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας .

5.Ως γνωστόν η γκετοποίηση πληθυσμιακών ομάδων οδηγεί στην αύξηση της παραβατικότητας.Είμαστε υπέρ της απογκετοποίησης των Ρομά, υπέρ της ουσιαστικής και αποτελεσματικής ένταξης και της επανένταξης. Είναι οι μόνες πολιτικές που αποδίδουν μακροπρόθεσμα, και υπάρχουν και βέλτιστες πρακτικές και προγράμματα για το σκοπό αυτό. Θεωρούμε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τα πρότυπα, ειδικά σε σχέση με τους νέους. Και τα θετικά και τα αρνητικά πρότυπα επηρεάζουν σημαντικά τους νέους.

6. Ειδικά για τα θανατηφόρα τροχαία, έχουμε από νωρίς επισημάνει την ανησυχητική αύξηση στο νομό Μεσσηνίας (84 νεκροί στην τετραετία 2014-2017). Διοργανώσαμε μάλιστα και σχετική ημερίδα με κορυφαίους εισηγητές. Πέρα από την αναγκαιότητα αναβάθμισης των οδικών υποδομών στην ημερίδα αυτή θίχτηκε το -σύνθετο, μιας και αφορά σε όλη την Ελλάδα- θέμα της αλλαγής στην ποινική αντιμετώπιση,κάποιων κατηγοριών θανατηφόρων τροχαίων, από τον Φαίδωνα Καρυδάκη αντιπρόεδρο του Πανελληνίου ΣυλλόγουSOS τροχαία εγκλήματα. Όσον αφορά την παραβατική οδική συμπεριφορά θα πρέπεινα υιοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα αποτροπής της πχ μέτρα ελέγχου (να τοποθετηθούν κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού αλλά και στη νέα είσοδο και να γίνει αυστηρός έλεγχος των παραβατών του ΚΟΚ) αλλά και μέτρα πρόληψης αυτής της παραβατικής οδικής συμπεριφοράς με την αναγκαία εκπαίδευση.