Η αναμέτρηση των αυτοδιοικητικών εκλογών στο Δήμο Καλαμάτας, συνιστά μια κορυφαία πολιτική, αλλά και προγραμματική αναμέτρηση, στη νέα φάση  που μπαίνει η αυτοδιοίκηση, αλλά και η χώρα.

Συνεπώς ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει να υπερβεί τα όρια μιας τυπικής διαχείρισης, επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα, τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο που θα πρέπει να έχει η νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαΐου 2019.
Η Δημοτική Αρχή που θα προκύψει, θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με:
1 την παραδοσιακή Κηδεμονία και Λειτουργία του Δήμου από το Κράτος,
2 τις πελατειακές σχέσεις, τα συμφέροντα και τα δίκτυα εξάρτησης και χειραγώγησης.

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναδείξει:
1 Το Δημοτικό Συμβούλιο ως το Δημοκρατικό εκείνο όργανο των συλλογικών αποφάσεων, προς όφελος του Δήμου,
2 Με τον μεταρρυθμιστικό νόμο Κλεισθένη Ι, πρέπει να αναζητήσουμε τις προγραμματικές συνθέσεις, μεταξύ των υγειών δυνάμεων, που θα αποτελούν το νέο Δ.Σ., αποκλείοντας αυτούς που καιροσκοπούν ή κερδοσκοπούν,
3 Σύγχρονη και ευέλικτη διοικητική Οργάνωση,
4 Οικονομική και Αναπτυξιακή πολιτική, ανταποδοτική προς τους Δημότες,
5 Κλίμα εξωστρέφειας για την Αναπτυξιακή Πορεία του Δήμου,
6 Τον κοινωνικό χαρακτήρα του Δήμου.

Ο ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

στο παραπάνω πλαίσιο, ΚΑΛΕΙ σε διάλογο, τους Δημότες και εκείνες τις δυνάμεις, που πιστεύουν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, να συζητήσουν και συμπορευτούν μαζί του, διαμορφώνοντας, ένα ευρύ κοινωνικό προοδευτικό μέτωπο.

Ο ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στην πρόκληση της νέας αυτής περιόδου, πρωτοπόρος, μέσα από συμμαχίες, διαμορφώνει ένα ευρύ Δημοτικό Προοδευτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το οποίο θα βάλει τις βάσεις και θα καθορίσει την πορεία του Δήμου Καλαμάτας για τα επόμενα χρόνια

 

Καλαμάτα 31/1/2019

Για τον Ανοιχτό Δήμο Ενεργοί Πολίτες

Το Συντονιστικό