Μανώλης Μάκαρης

Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών δυστυχώς κατέδειξε το σοβαρό πρόβλημα της κακής κατάστασης βασικών υποδομών στον Ταΰγετο όπως είναι η οδοποιία.


Συγκεκριμένα σημειώθηκε εκτεταμένη καθίζηση του κοινοτικού δρόμου μεταξύ των χωριών Πηγών και Αλαγονίας.
Και αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά την κορυφή του παγόβουνου της αδιαφορίας, της εγκατάλειψης και της απουσίας έργων στην ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου.
Επιπλέον η πτώση βράχων λόγω κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι καθημερινό φαινόμενο το οποίο καθιστά την οδική πρόσβαση ανασφαλή.
Και σίγουρα την πιο ξεκάθαρη απόδειξη της εγκατάλειψης αποτελεί η ανησυχητική συρρίκνωση του πληθυσμού των χωριών της Αλαγονίας κατά 49% (1.134 κάτοικοι το 2001, 653 κάτοικοι το 2011), κατάσταση που προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση , σχεδιασμός και δημιουργία βασικών έργων υποδομής.
Συγκεκριμένα πρέπει:
–Άμεσα να αποκατασταθεί η καθίζηση του συγκεκριμένου δρόμου και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των κατολισθήσεων με την τοποθέτηση των αναγκαίων πλεγμάτων.
–Άμεσα να αξιοποιηθεί το κονδύλι των 3 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων του οδικού δικτύου.
–Να σταματήσει το μεγάλο περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράττεται στην Μαραθόλακκα, και να απορρυπανθεί και να αποκατασταθεί πλήρως η περιοχή.
-Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων με στοχευμένες παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση της συγκοινωνίας, η διευκόλυνση της καθημερινότητας και η άρση της πολιτιστικής απομόνωσης.
-Τέλος προτεραιότητα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τον Ταΰγετο, για την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού των κατοίκων της. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρω έργα όπως η αξιοποίηση και η ένταξη του ξενώνα του Τουριστικού σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, η δημιουργία Περιβαλλοντικού Μουσείου στο Ξυλοπριστήριο της Αρτεμισίας, η αξιοποίηση του Εργοστασίου Πατατόσπορου της Αλαγονίας, η συντήρηση της Μονής Σιδηρόπορτας και του δίτοξου γεφυριού στις κουτσαβίτικες πηγές στο Καρβέλι και άλλα.
Ως δημοτική παράταξη θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία φορέα διαχείρισης της ανάπτυξης των χωριών του Ταϋγέτου υπό την εποπτεία του Δήμου Καλαμάτας. Έτσι μόνο ο θησαυρός του Ταϋγέτου θα διασωθεί και -με όχημα τον οικοτουρισμό και την ποιοτική πρωτογενή παραγωγή– θα αξιοποιηθεί με βάση τις αρχές της αειφορίας.