Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρέπει να αποτελεί κεντρική πολιτική-οικονομική επιλογή τόσο από την Πολιτεία όσο και από την Αυτοδιοίκηση.


Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και η αντίστοιχη νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα σε συμπράξεις και συνεργασίες επιχειρήσεων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτών, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν.
Αυτό πλέον είναι εφικτό με τη νομοθεσία περί Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.), ενός νέου θεσμού που έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση για αποκεντρωμένη παραγωγή ρεύματος που δίνουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά και ενεργειακά εργαλεία όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να χαράξουν μία τοπική ενεργειακή πολιτική, ώστε -για παράδειγμα- να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια ή να ενισχύσουν την ηλεκτροκίνηση. Όταν μάλιστα η σύμπραξη είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα κέρδη που προκύπτουν αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και άλλων τοπικών έργων.
Επομένως, ένας δήμος σε σύμπραξη με άλλους δήμους ή φορείς μπορεί να παράγει, να πουλά ή να ιδιοκαταναλώνει ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας. Επίσης, θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου, να εγκαθιστά συστήματα τηλεθέρμανσης, αλλά και να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται υποδομές και οχήματα εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. ηλεκτρικά).
Τα οφέλη από μια τέτοια πρωτοβουλία είναι πολλαπλά, ειδικά για τους πιο αδύναμους οικονομικά πολίτες, καθώς το ρεύμα που θα παράγεται, θα συμψηφίζεται με τις καταναλώσεις ευάλωτων νοικοκυριών. Εναλλακτικά, από την πώληση του ρεύματος θα μπορούσαν να επιδοτούνται οι αναβαθμίσεις των κατοικιών πολιτών με πολύ χαμηλά εισοδήματα.
Για να καταδείξουμε ότι οι προτάσεις της Δημοτικής μας Παράταξης είναι υλοποιήσιμες και εφικτές θα αναφέρουμε το παράδειγμα μιας μεσογειακής χώρας, και συγκεκριμένα της Ισπανίας, όπου η ενεργειακή κοινότητα Somenergia αποτελεί εδώ και χρόνια ένα κοινωνικό κίνημα με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Ζιρόνα. Σύντομα το εγχείρημα εξαπλώθηκε στην περιοχή της Καταλονίας, φτάνοντας τα 30.000 μέλη και καλύπτοντας 37.000 και πλέον πελάτες, ενώ μπορεί να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες πλέον των 3.200 οικογενειών.
Υπάρχουν βέβαια πολλά άλλα παραδείγματα επιτυχημένων ενεργειακών κοινοτήτων στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Δανία και αλλού.
Η Δημοτική Παράταξη «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες» πιστεύει ότι μια Δημοτική Αρχή με περιβαλλοντικές ευαισθησίες και σύγχρονη αντίληψη οφείλει να δραστηριοποιείται με το βλέμμα στο μέλλον, εφαρμόζοντας εφικτά και ρηξικέλευθα προγράμματα για καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών, με πολλαπλά οικονομικά οφέλη.
Μία τέτοια Δημοτική Αρχή χρειάζεται η Καλαμάτα, ώστε τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί συνολικά και πολύπλευρα.