Ως Δημοτική Παράταξη έχουμε αναδείξει την σοβαρή ποσοτική και ποιοτική υστέρηση των αθλητικών υποδομών της πόλης μας και πραγματικά χαιρόμαστε που υλοποιούνται κάποιες από τις προτάσεις μας. Έτσι χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την αντικατάσταση του πανιού στην Τέντα κάτι που έπρεπε ήδη να είχε πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό.


Εδώ και χρόνια έχουμε αναδείξει την ανάγκη να ανακατασκευαστούν πλήρως οι αθλητικές υποδομές της Καλαμάτας που είναι γερασμένες και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες για άθληση των 70.000 κατοίκων της, κάτι που τελικά δεν έγινε εφικτό στον βαθμό που χρειαζόταν. Έτσι πρέπει να αναβαθμιστεί ενεργειακά το κολυμβητήριο και να ανακαινιστεί το Δημοτικό Στάδιο.
Πέρα από την ριζική αναβάθμιση των απαρχαιωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας έχουμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την κατασκευή νέων. Για αυτό το λόγο το 2016 μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τους ανθρώπους του αθλητισμού προτείναμε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων και έργων που πρέπει να υλοποιηθούν, το οποίο δημοσιοποιήσαμε και καταθέσαμε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Έτσι αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κονδύλια και όλες τις πιθανές χρηματοδοτικές πηγές θα πρέπει να υλοποιηθούν οι βασικές διεκδικήσεις της Καλαμάτας στον τομέα του αθλητισμού που είναι:
Η κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου ( Παλέ ντε Σπορ)
Η κατασκευή νέου κολυμβητηρίου.
Ως Δημοτική Παράταξη δεσμευόμαστε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί σε εργώδεις προσπάθειες, ώστε να υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για τον τοπικό, μαζικό αθλητισμό, που θα περιλαμβάνει μεγάλα και μικρότερα έργα αθλητικών υποδομών καθώς και προγράμματα-δράσεις άθλησης για όλους τους δημότες.