Μια πόλη φιλική στον άνθρωπο, μια πόλη που σέβεται και αγαπά το περιβάλλον, μια πόλη πρότυπο κινητικότητας, είναι σήμερα το ζητούμενο για την Καλαμάτα.

Από το 2009 την Ε.Ε. την απασχόλησε σοβαρά το νέο μοντέλο πόλεων για μια Βιώσιμη Κινητικότητα. Το 2011 συντάσσει τη Λευκή Βίβλο των Μεταφορών, με την οποία προτείνει την υποχρεωτική θέσπιση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ), σε αστικές ή μητροπολιτικές περιοχές. Ταυτόχρονα, θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων και έργων υποδομών, από την Ε.Ε. και των ταμείων της, την ύπαρξη Σ.Β.Α.Κ. Δηλαδή οι Ο.Τ.Α., προκειμένου να απορροφήσουν χρήματα για την υλοποίηση προγραμμάτων τους, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο και εγκεκριμένο σχέδιο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κινητικότητα των ανθρώπων, την αλληλεπίδραση με την χρήση γης και τον αστικό χώρο, επίσης οι επιπτώσεις στην Κοινωνία, οικονομία, απασχόληση.
Μια μελέτη του Κέντρου για την μελλοντική κινητικότητα Mckinsey, μας δείχνει ότι το 60% των μετακινήσεων με αυτοκίνητο παγκοσμίως είναι λιγότερο απο8 χιλ. Θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε από λύσεις Μικρό-Κινητικότητας.
Επίσης οι πόλεις μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς, λόγω των δημογραφικών μετατοπίσεων, αλλά και της συνολικής αύξησης του πληθυσμού πχ. Καλαμάτα 1961:38.211, 1971:39.133, 1981:41.911, 1991:46.625, 2001: 49.154(econometrics), 2011: 69.849 (ΕΛΣΑΤ)
Ο Ρόλος των Σ.Β.Α.Κ., είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών για την μετακίνηση του άνθρωπου, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα Αστικά Κέντρα. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, από τις μέχρι σήμερα μελέτες που αφορούν την μετακίνηση του άνθρωπου στα Αστικά Κέντρα. Μεταξύ των άλλων στους 7 στόχους που αναφέρεται και συγκεκριμένα ο 2ος : «Βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής και όχι η βελτίωση χωρητικότητας του οδικού δικτύου».
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ),μεταξύ των άλλων τον Μάρτιο 2019 αναφέρει «Οι υπηρεσίες μικρό-κινητικότητας (e-scoters, ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, κ.λ.π.), αποτελούν την πλέον σύγχρονη τάση στις αστικές μετακινήσεις μικρών αποστάσεων. Λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα λοιπά μέσα και είναι εν γένει περιβαλλοντικά φιλικές, αξιοποιούν δε σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα χαμηλού κόστους».
Τον Μάρτιο 2019 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο ν.4599/19,όπου στο αρθρ. 22 αναφέρει μεταξύ των άλλων την στελέχωση επιτροπών ΣΒΑΚ. Διατίθεται δε το ποσό των 9.500.000€ περίπου σε 163 Δήμους.
Ως αφορμή αυτού του άρθρου, είναι μια προσωπική μελέτη για τα ενδιαφέροντα, ενός εναλλακτικού επισκέπτη σε Αστικό περιβάλλον. Κλείνοντας καταθέτω μια προσωπική μου εκτίμηση. Το ποδήλατο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως όχημα. Ο ποδηλάτης πρέπει να τηρεί τους κανόνες του ΚΟΚ. Βάση αυτού μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε τον ρόλο, αλλά και την χρησιμότητα των ποδηλατοδρόμων;
Νικηφόρος Ψυχογιάννης
Φοιτητής Τ.Ε.Ι. Δ.Ελλάδος
Διοίκηση, Οικονομία, Επικοινωνία Πολιτιστικών &Τουριστικών Μονάδων