Αφορμή για να γράψουμε αυτό το άρθρο μας έδωσε μια είδηση. Ένας απαράβατος όρος για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων των δημοτικών συνδυασμών που είναι ο εξής: Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων τού οικείου συνδυασμού. Ποσοστό που είχε προτείνει λίγο διαφορετικά και η Γενική Γραμματεία Ισότητας. Και το βρήκαμε πολύ θετικό και ενθαρρυντικό για να ενισχύσουμε την δική μας επιχειρηματολογία σχετικά με την συμμετοχή των γυναικών στην αυτοδιοίκηση.

Αρχικά να παραδεχτούμε πως η τοπική αυτοδιοίκηση συνιστά την πρώτη μορφή εξουσίας και μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Είναι ένας πολύ καλός θεσμός για να προβληθούν προσωπικότητες και ιδεολογίες δημοτών που αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της, φυσικά και γυναίκες. Δυστυχώς. όπως διαπιστώνεται, η συμμετοχή των γυναικών αριθμητικά μέχρι σήμερα δεν είναι σημαντική στην πολιτική. Κι όμως η ενασχόλησή μας με τα κοινά είναι απαραίτητη στην πολυσύνθετη και διαρκώς μεταλλασσόμενη κοινωνία μας.
Σήμερα με τον όρο αυτό του Κλεισθένη, δίνεται μια πολύ σπουδαία δυνατότητα στο γυναικείο φύλο: Να διεκδικήσουν την συμμετοχή τους και ως αιρετές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών που αναβαθμίζουν τις κοινωνίες. Ας μην ξεχνάμε πως η γυναίκα από τη φύση της έχει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Ξέρει να συνθέτει, να κατανέμει αρμοδιότητες, να συμβουλεύει. Είναι πιο ευαίσθητη σε κοινωνικά θέματα και επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να ασχολείται με πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα. Η τοπική αυτοδιοίκηση συνεπώς είναι ο χώρος της. Εδώ μπορεί να αναδειχθεί η ισότητα των δυο φύλλων χωρίς στεγανά και προκαταλήψεις ως προς την απόδοση αλλά με κριτήριο την προσωπική ικανότητα παραγωγής αυτοδιοικητικού έργου. Οι γυναίκες υποψήφιοι μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτόν το ρόλο. Συναγωνιζόμαστε ίσοις όροις τη συμμετοχή μας στα κοινά και ζητούμε την στήριξη των δημοτών.

Αγωνιζόμαστε για τα κοινά με αποφασιστικότητα και ευθύνη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ                   ΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ
Οδοντίατρος Κέντρου          Υγείας Οικονομολόγος-συγγραφέας

υποψήφιες δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη
«Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες»